Godt språkmiljø

Språk er grunnleggende i et barns liv og utvikling. Her legger vi spesielt vekt på hvordan vi voksne støtter barna i sin språkutvikling ved å være aktive medspillere i dialogen. Vi legger vekt på bl.a. turtaking, rytme, felles fokus, benevning og bekreftelse. Dette støtter barnas opplevelse av sine egne språklige initiativ, som igjen fører til økt språkforståelse og språkmestring. Personalet har utarbeidet egen språkplan, som vil være viktig i arbeidet med språket.

Personvern og cookies