Være Sammen

Alle barnehagene i Strand kommune satser sammen om et nytt prosjekt; «Være Sammen» som har som hovedmål å heve kompetansen hos alle ansatte i barnehagene. Dette går ikke minst på implementering av det autoritative voksenperspektivet, med varme og grensesettende voksne. Teoridelen i programmet «Være Sammen» er utarbeidet av Pål Roland og Ingunn Størksen ved Senter for Atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Dette er et spennende prosjekt som vi ser nytten av å være med på.

Se hjemmeside for prosjektet for mer info: www.væresammen.no

 

Personvern og cookies