Barnegrupper

Espira Tau barnehage har plass til ca. 120 barn, fordelt på fem avdelinger. Vi har to 0-3 årsavdelinger og tre 3-5 årsavdelinger.

 

Personvern