Sjøhesten

Sjøhesten er en avdeling med barn fra 3-4 år.

Avdeling med opplevelse av glede og mestring gjennom sosialt og kulturelt fellesskap. Barna lærer gjennom lek, utforskertrang og undring.

 

Personvern og cookies