Sjøstjerna

Sjøstjerna er en 3-4 årsavdeling.

Avdeling med opplevelse av glede og mestring gjennom sosialt og kulturelt fellesskap. Barna lærer gjennom lek, utforskertrang og undring.

 

 

Personvern og cookies