Vårt barnesyn

Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi...

Les mer

Fysisk aktivitet

Barna i Espira Tau er mye ute og vi er glade i å gå på turer i nærmiljøet vårt. Vi legger til rette for små turer og lengre turer tilpasset barnets alder. Barna lærer å ivareta naturen og oppleve den...

Les mer

Være Sammen

Alle barnehagene i Strand kommune satser sammen om et nytt prosjekt; «Være Sammen» som har som hovedmål å heve kompetansen hos alle ansatte i barnehagene. Dette går ikke minst på implementering av det autoritative voksenperspektivet, med varme og grensesettende...

Les mer

Godt språkmiljø

Språk er grunnleggende i et barns liv og utvikling. Her legger vi spesielt vekt på hvordan vi voksne støtter barna i sin språkutvikling ved å være aktive medspillere i dialogen. Vi legger vekt på bl.a. turtaking, rytme, felles fokus,...

Les mer
Personvern og cookies