SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

I Strand kommune er det blitt laget en håndbok for overgang fra barnehage til skole, som barnehagen er pliktet til å følge (se https://www.strand.kommune.no/ ). Vi går på besøk til skole og SFO, noe som gjør at samarbeidet mellom de ulike partene blir god.

 

Personvern og cookies